Saturday, 11 July 2015

Surah FUSHSHILAT.Surah 41: 
 
FUSHSHILAT (yang dijelaskan).

Surah Fushshilat terdiri atas 54 ayat termasuk golongan surah-surah Makkiyyah, diturunkan sesudah surah Al-Mukmin.

Dinamai Fushahilat (yang dijelaskan) kerana ada hubungan nya dengan perkataan Fushshilat yang terdapat pada permulaan surah ini, yang bererti “yang di jelaskan”.  Maksudnya ayat-ayat nya diperinci dengan jelas tentang hukum-hukum, keimanan, janji dan ancaman, budi perkerti, kisah dan sebagainya.

Dinamai juga dengan “Haa Miim” dan “As Sajdah” kerana surah ini dimulai dengan “Haa Miim”  dan dalam surah ini terdapat ayat Sajdah. 

Sumber; 
Khatam terjemahan ayat-ayat Fushilat (1-54)
[GS]
https://sites.google.com/site/jalanreko/1-1/1